Odrobienie zajęć

Informujemy, że odwołane zajęcia z 18.11.2017 r. zostaną odrobione w dniu 27.01.2018 r.

Zajęcia z dnia 25.11.2017 r. w dniu 17.02.2018 r.