Kontakt

Zapisy i przyjmowanie zgłoszeń na kurs:
koordynator Piotr Konopka tel. 661-111-347

e-mail:  naukaplywania11@wp.pl

Opłaty za kurs należy dokonać na konto Klubu UKS SKARPA
nr 06 1500 1520 1215 2005 0686 0000
 z dopiskiem kurs nauki pływania